Sponsoren:
foto KI Samen
foto Robert Keizer
foto Eigen Erf Vleesvee
foto ZooEasy Online Blonde d’Aquitaine Digitale Stamboom Registratie
foto Schilder bagger, hei-grondwerken
foto J.G. Veldman Fourages
foto Jan Slot Metaaldecoratie
foto Schrijver Stalinrichting
foto Vleesvee Intergratie Twente bv
foto For Farmers
foto Cow XL
foto Accon avm
foto CRV

Studieclub Noord viert dubbel jubileum

Op 14 februari jl. vierde de studieclub haar 25 jarig jubileum, waarbij ook het voltallige eerste bestuur van de oprichtingsvergadering  aanwezig was. Ook was het een jubileum voor Trudy Kamps, daar zij al vanaf de oprichting in het bestuur heeft plaats genomen. De eerste vijftien jaar als secretaris en daarna nog tien jaar als voorzitter. Dit heugelijk feit werd gevierd in de “Sprookjeshof” in Zuidlaren, waarvoor zowel het stamboekbestuur als de andere studieclubsbesturen  waren uitgenodigd. Uit handen van onze nieuwe voorzitter Jan Geert Veldman werd Trudy een mooie wandklok aangeboden met daarop hun destijds aangekochte stier “Galant”. Ook werd Trudy door bestuur en leden benoemd tot erelid van de Blonde d’Aquitaine studieclub Noord. Vanuit het stamboekbestuur overhandigde voorzitter Ed Neerinxc  een oorkonde aan de jubilaris Trudy Kamps .

Voor fotoverslag ga naar fotoboek

width=1071

Blonde d`Aquitaine studieclub Noord

Verlengde Hoogeveense Vaart 13
7863 TH Gees


E-mail: blondestudieclubnoord@hotmail.com
Ons laatste nieuws
Nieuwe Auriva catalogus toegevoegd

Onder het kopje stiervaders vindt u de nieuwe Auriva catalogus 2020-2021

> lees verder
Te koop aangeboden

Dekstier Nimbus (Guernica x Hirondelle) en enkel fokkoeien. Voor meer info ga naar -> "vraag en aanbod"  

> lees verder
naar boven