Sponsoren:
foto Vleesvee Intergratie Twente bv
foto For Farmers
foto CRV
foto Schilder bagger, hei-grondwerken
foto Accon avm
foto ZooEasy Online Blonde d’Aquitaine Digitale Stamboom Registratie
foto KI Samen
foto Natuurvlees Nederland
foto Schrijver Stalinrichting
foto J.G. Veldman Fourages
foto Jan Slot Metaaldecoratie

Jubileum studieclub Noord

Op 14 februari j.l. vierde de studieclub haar 25 jarig jubileum, waarbij ook het voltallige eerste bestuur van de oprichtingsvergadering aanwezig was. Ook was het een jubileum voor Trudy Kamps, daar zij al vanaf de oprichting in het bestuur heeft plaats genomen. De eerste vijftien jaar als secretaris en daarna nog tien jaar als voorzitter. Dit heugelijk feit werd gevierd in de Sprookjeshof in Zuidlaren, waarvoor zowel het stamboekbestuur als de andere studieclubsbesturen waren uitgenodigd. Uit handen van onze nieuwe voorzitter Jan Geert Veldman werd Trudy een mooie wandklok aangeboden met daarop hun destijds aangekochte stier Galant. Ook werd Trudy door bestuur en leden benoemd tot erelid van de Blonde d’ Aquitaine studieclub Noord. Vanuit het stamboekbestuur overhandigde voorzitter Ed Neerinxc een oorkonde aan de jubilaris Trudy Kamps .

Aantal foto's: 27

Naar het overzicht

 • 25 jarige jubileum studieclub Noord
 • Ontvangst met koffie en gebak
 • Op de voorgrond oud bestuurders, links Thijs Ristema en Gehard Oterdoom
 • Geserveerd gebak met logo 25 jaar
 • Eerste bestuur van 1992 v.l.n.r. Thijs Ritsema (alg.bestuurslid) Hennie Assen (alg.bestuurslid) Trudy Kamps (secretaris) Gehard Oterdoom (voorzitter) Kees Dekker (penningmeester)
 • Terugblik door oud voorzitter Gehard Oterdoom
 • Terugblik door oud voorzitter Kees Dekker
 • Terugblik door oud voorzitter Trudy Kamps, Trudy was de eerste 15 jaar secretaris en de laatste 10 jaar voorzitter van onze studieclub
 • Ebo Drewes verteld over de herinneringen bij o.a. het wegen van de dieren voor de keuring
 • Afscheid door onze nieuwe voorzitter Jan Geert Veldman voor 25 jaar bestuurslid Trudy Kamps
 • Aanbieden cadeau door Jan Geert Veldman
 • Op de glazen klok staat de destijds in Frankrijk gekochte stier Galant die gefokt was door Pierre Suhas
 • Ook werd Trudy Kamps tot erelid van de vereniging benoemd door bestuur en leden
 • Oorkonde
 • Door stamboekvoorzitter Ed Neerinxc werd Trudy ook een oorkonde overhandigd voor 25 jaar bestuurslid studieclub Noord
 • Mandry v.d.Berg, penningmeester van het stamboek feliciteerd Trudy
 • Felicitatie door Mandrie met 25 jarig jubileum studieclub
 • Gezellige avond werd vervolgd door gastspreker Jaap Nienhuis

>> Naar het overzicht van onze albums

Ons laatste nieuws
Stieren toegevoegd van clubleden

Onder het kopje "fokkerij"--> "stiergebruik leden" kunt u de nieuw toegevoegde stieren vinden. Tevens zijn van twee al in gebruik zijnde stieren, nieuwe foto's toegevoegd en in de fotostamboom geplaatst.  

> lees verder
Fysieke veiling Laren zeer goed bezocht

De gehouden fysieke BAC-veiling op 30 maart j.l  in Laren, die tevens ook online was te volgen bleek een succes te zijn. Een groot aantal fokkers en liefhebbers konden de dieren in levende lijve bekijken en beoordelen,wat toch een voordeeel met zich....

> lees verder
naar boven